Netwerk nieuws
27-10-2016
Stedelijke herontwikkeling, het klimaatadaptief maken van een stad of het opzetten van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Het zijn allemaal ... Lees meer...
27-10-2016
De proef met 120 drijvende zonnepanelen op de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie op de Maasvlakte, wordt uitgebreid. Naast het ... Lees meer...
26-10-2016
CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en CROW-publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde ... Lees meer...
25-10-2016
In het Belastingplan 2017 wordt voorgesteld om de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2017 te verhogen naar €14,22 per ton. De heffing geldt dan ... Lees meer...
20-10-2016
De zoekmachine BodemVizier is verbeterd met een nieuwe grafische zoekingang en een herstructurering van de bestaande ingang voor uitgebreid zoeken. ... Lees meer...
18-10-2016
Bodem+ heeft vragen gekregen, over bijeenkomsten op 3 november in Utrecht en 17 november in Amersfoort met als titel: 'Intervisiebijeenkomst Bodem'. ... Lees meer...
Netwerk agenda
27-10-2016
De 25 bodemambassadeurs van het Initiatief Bewust Bodemgebruik en hun netwerk kijken de ambassadeurs terug op de opbrengsten van het ... Lees meer...
01-11-2016
1 november 2016 Utrecht Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de ... Lees meer...
29-11-2016
Bodem Breed Symposium - 29 november 2016  Lees meer...
29-11-2016
29 november 2016 Utrecht De praktijkgerichte basistraining lucht bij industriële inrichtingen verhoogt uw technische en juridische ... Lees meer...
01-12-2016
1 december 2016 Hoe kan ik de luchtkwaliteit langs wegen bepalen? Kan ik de Rekentool gebruiken om de effecten op luchtkwaliteit te berekenen als ... Lees meer...