Netwerk nieuws
25-04-2017
Schade wordt niet door iedereen in dezelfde mate geleden. Bijvoorbeeld, een persoon in een sloppenwijk die maandelijks maar 50 euro te besteden ... Lees meer...
25-04-2017
Ook bodemdaling en hoogteligging meegenomen Al eerder waren rivieroverstromingen wereldwijd in kaart gebracht met het World Resources Institute en ... Lees meer...
25-04-2017
In het Staatsblad is een wijziging van het  Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) geplaatst. Dit wijzigingsbesluit treedt per ... Lees meer...
21-04-2017
Op 17 maart heeft minister Schultz van Haegen vragen van de Eerste Kamer over de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) beantwoord. De consultatie ... Lees meer...
20-04-2017
Tien gemeenten rond Leiden – samen de Hart van Holland-gemeenten – gaan gezamenlijk aan de slag met het opstellen van een regionale ... Lees meer...
20-04-2017
Grote belangstelling voor themabijeenkomst ‘Asbestonderzoek in bodem, is dat werkbaar?’  Lees meer...
Uitgelicht
PBB_LOGO_KLEIN
18-05-2017
De Omgevingswet treedt in 2019 in werking. Gemeenten en provincies moeten daarvoor een omgevingsvisie en -plan opstellen. Lees meer ยป
Netwerk agenda
02-05-2017
09-05-2017
SIKB en BodemenergieNL houden een themabijeenkomst over de toepassing van de BRL SIKB 11000 Bodemenergie (ondergrondse installaties). Dé ... Lees meer...
11-05-2017
De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Lees meer...
16-05-2017
SIKB en het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV) nodigen certificaathouders uit voor een themabijeenkomst over de ... Lees meer...
18-05-2017
De drie omgevingsdiensten in Noord-Holland zijn nu drie jaar operationeel. Lees meer...